Meta l-ħajja tagħtik mitt raġuni biex tkisser u tibki, uri ħajja li għandek miljun raġuni biex titbissem u tidħaq. Taqtax qalbek. - Anonimu

Meta l-ħajja tagħtik mitt raġuni biex tkisser u tibki, uri ħajja li għandek miljun raġuni biex titbissem u tidħaq. Taqtax qalbek. - Anonimu

vojt

Il-ħajja qatt ma hi bla xkiel. Ikollok ħafna raġunijiet biex tkisser, tħossok imfarrak, u tibki. Madankollu, kun żgur li int ma tħallix lilek innifsek tibqa 'ċeduta fid-duluri u l-miżerji tal-ħajja.

Il-ħajja jagħtik mitt raġuni biex tmur lura, tħossok daqslikieku tlift dak kollu li qatt kellek, imma kun żgur li int qed togħla ferm aktar minn hekk!

Inti m'għandekx tħares biss lejn in-negattivi tal-ħajja, iżda għandha tiffoka wkoll fuq l-affarijiet pożittivi li ġraw lilek. Meta tħares madwarek, issib ħafna raġunijiet biex titbissem u tidħaq ukoll! Agħżelhom minflok tinsisti dwar id-duluri.

Ftit differenza fil-perspettiva tagħna tista 'tagħmel għeġubijiet għal ħajjitna. Huwa importanti għalina li nibqgħu b'saħħithom. Il-ħajja se jkollha l-ups u downs tagħha stess.

Sponsors

Ikun hemm mumenti meta tħossok imkisser kompletament, u allura jkun hemm sitwazzjonijiet meta tħossok daqs li kieku qed togħla, u tagħmel tajjeb, titbissem, u tidħaq qalbek barra.

Kun kuntent li tiffoka fuq l-aspetti pożittivi, u tipprova tirkupra ruħek mid-dimensjonijiet negattivi. Ladarba inti tagħmel dan, inti ser issib bħallikieku l-ħajja kienet mod lixx minn kif qatt immaġina li jkun!

Kun qawwi, u kompli taħdem. Ibdel il-ħsieb tiegħek tipproċessa ftit, u ssib affarijiet tajbin li jseħħu madwarek.

Sponsors
Inti tista 'ukoll tixtieq